Hotline: 058.3710311 | Email: thvtho.nt@khanhhoa.edu.vn

              ỦY BAN NHÂN DÂN  TP. NHA TRANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THỌ

 Hoạt động GD
   Chi bộ Nhà trường
Kế hoạch học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
09:25:18 AM | 08/04/2014
KẾ HOẠCH Thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” năm 2014v

 Thực hiện kế hoạch triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014 của Đảng ủy phường Vĩnh Thọ.

            Chi bộ : Trường tiểu học Vĩnh Thọ đề ra kế hoạch triển khai như sau :

I/ Nội dung triển khai :

1/ Nêu cao tinh thần trách nhiệm :

a)  Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao :

+ Chấp hành tốt  sự phân công của Đảng, của cấp trên giao phó dù công việc gì, dù khó hay dễ, làm phải đến nơi đến chốn, dám nghĩ dám làm. Biết chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công việc để có kết quả cao nhất.

+ Bản thân mỗi Đảng viên phải làm tròn trách nhiệm của mình một cách tự giác. Tránh làm việc một cách cẩu thả, vội vàng, làm cho có, dễ thì làm khó thì bỏ.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, bất kể họ là ai, giữ cương vị gì.

+ Coi trọng và chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện.

b) Có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác.

- Mỗi đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải có chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện với các biện pháp cụ thể, sát hợp, mạnh mẽ. Để có ý thức đúng đắn thực hiện trách nhiệm của chính mình, cán bộ, đảng viên phải không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết về những vấn đề mới, ra sức rèn luyện đạo đức cách mạng, phấn đấu để mỗi tổ chức đảng, mỗi cơ quan nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên là một tấm gương văn hóa của xã hội. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình trong tổ chức đảng, trong cơ quan trường học, không né tránh, nể nang, đồng thời lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, của nhân dân để có thể đánh giá và sự lựa chọn đúng.

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, mỗi đảng viên có tinh thần tiên phong, gương mẫu, kiên định mục tiêu, lý tưởng, có đạo đức trong sáng, có kiến thức mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tác phong và lối sống lành mạnh, gắn bó, đoàn kết với đồng nghiệp với nhân dân.

- Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu.

c) Nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng :

 Mỗi đảng viên phải nắm vững chính sách của Đảng và Chính phủ. Phải nghiên cứu, hiểu rõ, thấm nhuần chính sách đó. Biết giải thích, tuyên truyền cổ động quần chúng, làm cho mọi người hiểu rõ và ủng hộ chính sách của Đảng và Chính phủ. Bên cạnh đó còn phải bàn bạc với quần chúng, hỏi han ý kiến, gom góp sáng kiến của quần chúng.

d) Trái ngược với tinh thần trách nhiệm là  bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi.

 Trong công việc, mỗi đảng viên cần phải hết sức tránh bệnh quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, thờ ơ, chậm chạp, làm cho qua chuyện, chỉ biết dùng mệnh lệnh mà không biết giải thích hay tuyên truyền để động viên khuyến khích quần chúng làm theo.

2/ Chủ nghĩa cá nhân :

- Trong công tác,  cán bộ, đảng viên phải luôn đặt lợi ích của tập thể,  lợi ích chung của đơn vị lên trước lợi ích của cá nhân, của gia đình.

-  Gương mẫu chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: nể nang, tham lam, tham ô, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, cục bộ, bản vị.

3/ Nói đi đôi với việc làm :

- Trong nhà trường mỗi đảng viên cần hiểu rộng, hiểu sâu chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước , nên khi nói phải nói đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không được xuyên tạc, nói sai.

- Đảng viên là cán bộ phụ trách một lĩnh vực, bộ phận, đoàn thể, khi xây dựng kế hoạch phải sát hợp, thực tế và có tính khả thi. Cho nên lời nói phải đi đôi với việc làm, không được nói một đằng, làm một nẻo, hoặc nói, hứa mà không làm, tránh trường hợp trống đánh xuôi,kèn thổi ngược.

 

II/ Biện pháp và thời gian triển khai :

1/ Biện pháp :

 - Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến các tổ chức đoàn thể trong trường, tiến hành quán triệt các nội dung đến mọi đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

 - Căn cứ hướng dẫn và nội dung, tài liệu học tập các tổ chức đoàn thể đưa các nội dung nghiên cứu, học tập, thảo luận chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2014 "về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm vào nội dung hoạt động của tổ chức đoàn thể.

- Phát huy tính chủ động và sáng tạo của Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng đưa các nội dung giáo dục và những bài học về “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị” phù hợp, thiết thực với đơn vị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

            - Hàng tháng trong sinh hoạt Chi bộ cần kiểm tra, đánh giá, đôn đốc kế hoạch đã đăng ký của từng đảng viên và của Chi bộ.

2/ Thời gian triển khai :

- Ngày 10/3/2014 : Chi bộ triển khai  kế hoạch thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014.

            - Từng đảng viên thực hiện bản đăng ký “Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014 theo kế hoạch đã triển khai của chi bộ và nộp bản đăng ký cho Chi bộ trước ngày 30/3/2014.

            - Các đảng viên viết bản kiểm điểm, đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch đã đăng ký, nộp cho Chi bộ trước ngày 01/11/2014.

            - Báo cáo kết quả thực hiện của Chi bộ, đảng viên và cán bộ cốt cán cho Đảng ủy trước ngày 15/11/2014.

        Nơi nhận :                                                                                  

- Đảng ủy Vĩnh Thọ,                                             

- Chi bộ Vĩnh Thọ. 

                                                                                    T/M CHI BỘ

                                                                                          BÍ THƯ

 

                                                                                   Lê Công ChâuKẾ HOẠCH

 

 


Bài viết được đăng bởi: Trường tiểu học Vĩnh Thọ
  Các bài viết cũ hơn
    Tổ chức kết nạp Đảng viên mới
Đang online: 13
Hôm nay: 144
Hôm qua: 90
Tuần này: 1,456
Tuần trước: 1,818
Tháng này: 70,233
Tháng trước: 15,862
Tất cả: 233,123
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THỌ
Địa chỉ: Tôn Thất Tùng - Vĩnh Thọ - Tp Nha Trang - Khánh Hòa
Số điện thoại: 058.3710311  
Email: thvtho.nt@khanhhoa.edu.vn
THÔNG TIN HỎI - ĐÁP
 
Số điện thoại: 058.3710311  
Email: thvtho.nt@khanhhoa.edu.vn

社交网络链接

脸书链接
博客链接
扭转链接