Hotline: 058.3710311 | Email: thvtho.nt@khanhhoa.edu.vn

              ỦY BAN NHÂN DÂN  TP. NHA TRANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THỌ

Trường tiểu học phước đồng Nha Trang
Kế hoạch kiểm tra định kì cuối học kì II Năm học 2017 - 2018

 

 

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THỌ

Số: 31 /KH-THVT

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Nha Trang, ngày 23 tháng 4 năm 2018

 
KẾ HOẠCH

Kiểm tra định kì cuối học kì II

Năm học 2017 - 2018

 

          Căn cứ công văn số 1049/GDĐT-TH ngày 15/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp tiểu học;

          Thực hiện công văn số 478/GDĐT-TH ngày 19/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối năm học 2017-2018;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường tiểu học Vĩnh Thọ tổ chức kiểm tra đánh giá định kì cuối năm học 2017-2018 cho học sinh các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Kế hoạch cụ thể như sau:

 

1.   Thời gian tổ chức kiểm tra:

            Trong 02 tuần học 33 và 35 của năm học.

 

2.   Lịch kiểm tra:

 

Môn KT

Thời gian kiểm tra

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

Tiếng Anh

(nghe, đọc, viết)

 

 

Thứ tư,  02/5/2018

Thứ tư,  02/5/2018

Thứ tư,  02/5/2018

Khoa học

 

 

 

07giờ 05, thứ năm  – 03/5/2018

Lịch sử & Địa lí

 

 

 

07giờ 05, thứ sáu  – 03/5/2018

Toán

7giờ 05, thứ ba 15/5/2018

Tiếng Việt

(đọc)

8giờ 05, thứ ba 15/5/2018

Tiếng Việt

(viết)

7giờ 05, thứ tư 16/5/2018

 

       Môn Tiếng Anh 3-4-5: Học sinh được kiểm tra các kĩ năng Nghe, đọc, viết theo hướng dẫn của Sở GD & ĐT Khánh Hòa (có lịch kiểm tra đính kèm).

       Riêng 2 môn Toán và Tiếng Việt lớp 5, công tác coi và chấm kiểm tra có sự giám sát của đại diện trường THCS Lý Thường Kiệt.

       Trong 02 ngày 15 & 16/5/2018, sau khi dự kiểm tra Toán, Tiếng Việt xong, các lớp tiếp tục học bình thường theo thời khóa biểu, chiều học sinh nghỉ để giáo viên tập trung chấm bài.

 

3.    Địa điểm kiểm tra

            Học sinh ngồi theo đơn vị lớp tại phòng học của lớp mình.

 

4.   Công tác coi kiểm tra

       -         Các môn Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử & Địa lí: Giáo viên có tiết dạy coi kiểm tra theo phân công của BGH.

       -         Các môn Toán & Tiếng Việt: Tất cả các GV làm công tác coi kiểm tra và giám sát có mặt tại văn phòng nhà trường trước 10 phút để nhận phân công của BGH và đề kiểm tra.

 

5.   Chấm bài kiểm tra, vào điểm và lập báo cáo thống kê

       -     GV chấm bài kiểm tra và vào điểm đúng quy định, theo sự phân công của BGH.

       -     Các tổ CM hoàn thành việc thống kê & nộp toàn bộ các báo cáo về CM vào thứ năm, 16/5/2018.

 

 

Nơi nhận:                                                                          

- Các tổ CM;   

- Lưu: VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

 


Thông báo khác
Họ tên *  
Email *  
Câu hỏi *  
Mã xác thực  
   

Giáo Viên 01
058.3832782


Giáo Viên
058.3543763

Đang online: 22
Hôm nay: 95
Hôm qua: 81
Tuần này: 624
Tuần trước: 563
Tháng này: 13,327
Tháng trước: 16,947
Tất cả: 158,850
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THỌ
Địa chỉ: Tôn Thất Tùng - Vĩnh Thọ - Tp Nha Trang - Khánh Hòa
Số điện thoại: 058.3710311  
Email: thvtho.nt@khanhhoa.edu.vn
THÔNG TIN HỎI - ĐÁP
 
Số điện thoại: 058.3710311  
Email: thvtho.nt@khanhhoa.edu.vn

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI

Liên kết facebook
Liên kết Blog
Liên kết Twister